UPDATED. 2019-06-20 13:42 (목)
나무야 무럭 무럭 자라요!
나무야 무럭 무럭 자라요!
  • 이지은(히시게) 기자
  • 승인 2019.03.24 11:57
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

여수시(시장 권오봉)가 제74회 식목일 나무심기 행사를 시전동 망마공원에서 500명(공무원 시민 및 단체) 참석한 가운데 열렸다.

 

여수시(시장 권오봉)가 제74회 식목일 나무심기 행사를 시전동 망마공원에서 500(공무원 시민 및 단체)

참석한 가운데 열렸다.

여수시 시장 권오봉이 인사 말씀과 나무심기 요령 교육으로 시작한 나무심기 행사는 산림의 경제적·공익적 가지의 중요성을 알리고 기후변화에 대응한 저탄소 녹색성장 기반조성의 숲속의 전남만들기 범시민 나무심기 참여 분위기 조성을 위한 것이다.

나무심기 행사
나무심기 행사

 

본 행사 참석자들은 먼나무, 동백나무, 왕벚나무 등 2,194본 나무를 1.0ha 면적에 심었다.

필자는 어렸을 때 고향에서 나무심는 기억이 새록새록 떠올라서 뜻 깊은 좋은 시간이었다.

몽골에서는 나무를 심지만 센바람을 견디지 못하거나 관리가 잘 안되어서 헛 일이 될 때가 많다.

 

매년 45일은 나무심는 날은 참 좋은 일이리라 생각이 들고 처음으로 참여하는 것이 새롭고 참 좋은 경험이었다.

우리가 심는 나무가 무럭무럭 자라서 공기 좋은 숲속의 아름다운 여수 누구나 오고 싶은 도시가 되었으면 하는 바람이다.

 

본 기사는  외국인 시민기자님이 작성한 글로, 번역 등에 있어 다소 미흡한 점이 있을 수 있음을 양해 부탁드립니다.

Дээрх нийтлэл нь гадаад иргэдийн сурвалжлах багаас гаргаж буй тул нийтлэл болон орчуулганд дутмаг зүйл байвал ойлгож хүлээн авахыг хүсэж байна.

 

 

ЁСҮ Хотод 74дэх удаагийн мод тарих үйл ажилгаа Шижон дүүргийн Манма цэцэрлэгт хүрээлэнд 500 хүн оролцсон үйл ажиллагаа боллоо.

ЁСҮ Хотын дарга Гвон У Буны мэндчилгээ болон мод тарих арга, аюулгүй ажиллах боловсрол өгсөнөөр үйл ажиллагаа эхэллээ.

Уг арга хэмжээ нь эдийн засаг нийгмийн үйл ажилгааг өндөржүүлэх байгаль орчинг цэцэглүүлэн хөгжүүлж ой модоор дүүрэн Чоннамийг бүтээн байгуулах зорилготой юм.

Арга хэмжээнд оролцогчид 3 төрлийн 2,194 модыг 1га газарт тарьж суулгалаа.

Эх нутагтаа хүүхэд насандаа тарьж байсан дурсамж сэтгэлд урган орж ирээд сайхан байлаа.

Бидний тарьсан мод өндөр сайхан ургаж ногоон модоор дүүрэн үзэсгэлнт ЁСҮ Хот маань хүн бүрийн ирэх дуртай хот болохыг

хүсэж байна.


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.